Cá Bơi ngược dòngNgày 24-3 đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh cho biết, nhóm nghiên cứu của họ trở lại hệ thống hang động Tú Làn (Minh Hóa, Quảng Bình) và phát hiện ở thác nước trong hang động có một loài cá bơi ngược dòng rất kỳ lạ.
Loài cá này màu trắng to cỡ ngón tay áp út và phóng ngược rất nhanh trong dòng thác của hang Tú Làn. Howard Limbert – một thành viên của đoàn thám hiểm – nói đoàn của ông chuyên sâu về hang động nên không hiểu lắm về ngư loại học, nhưng ông cho rằng đây là điều rất lạ.
Phóng viên Báo SGGP đã liên lạc qua điện thoại với Giáo sư ngư loại học Nguyễn Thái Tự (ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), giáo sư nói rằng khi nghe tin về loài cá bơi ngược thác trong hang động và đây là điều lạ. Với kinh nghiệm của một nhà nghiên cứu chuyên sâu về cá, ông cho rằng cần có mẫu chuẩn mới biết đó có là loài mới hay không, riêng việc thấy nó trong hang động là một điều đặc biệt.

(Nguồn:http//thuexequangbinh.info)

Bài Viết Liên Quan :