khách sạn Quảng BìnhĐể giúp cho khách du lịch có thông tin đầy đủ : những điểm thăm quan tại Quảng Bình, Các món ăn ngon tại Quảng Bình… Sau đâu Thuê xe Quảng Bình tổng hợp danh sách các khách sạn Quảng Bình từ 4 sao đến 1 sao để mọi người có nhiều sự lựa cho khi du lịch Quảng Bình.

Danh sách khách sạn tại Quảng Bình:

Khu nghỉ mát cao cấp Sun Spa Resort
Loại Khách Sạn: 4 Sao
Địa chỉ: Mỹ Cảnh – Bảo Ninh – TP Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3842 999 Fax: (052) 3842 555

Khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình
Loại Khách Sạn: 4 Sao
Địa chỉ: Số 20 Quách Xuân Kỳ – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 276 Fax: (052) 3822 404

Khách sạn Mường Thanh
Loại Khách Sạn: 4 Sao
Địa chỉ: 119 Trương Pháp – TP. Đồng Hới
Điện thoại/Fax: (052) 3811666/ (052) 3811789

Khách sạn Tân Bình
Loại Khách Sạn: 3 Sao
Địa chỉ: 04 Lê Văn Hưu – TP Đồng Hới
Điện thoại/Fax: (052) 3812999/ (052) 3812333

Khách sạn Luxe
Loại Khách Sạn: 3 Sao
Địa chỉ: 55 Trương Pháp – TP. Đồng Hới
Điện thoại/Fax: (052) 3845959/ (0523) 3846363

Khách sạn 8/3
Loại Khách Sạn: 2 Sao
Địa chỉ: Số 129 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 888 Fax: (052) 3823 766

Khách sạn Công đoàn Nhật Lệ
Loại Khách Sạn: 2 Sao
Địa chỉ: Trường Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 369 Fax: (052) 3827 684

Khách sạn Cosevco Nhật Lệ
Loại Khách Sạn: 2 Sao
Địa chỉ: Số 16 – Quách Xuân Kỳ – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 835 Fax: (052) 3827 684

Khách sạn Phong Nha
Địa chỉ: Số 05 Trường Pháp – TP.Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3824 971 Fax: (052) 3824 973

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ: 10 Quang Trung – Thành Phố Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 390 Fax: (052) 3512 721

Khách sạn Phú Quý
Địa chỉ: Thôn Nam Phú – Quang Phú – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810 521

Khách sạn Du Lịch Kẻ Bàng
Địa chỉ: 28 Hồ Xuân Hương – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3841 063

Khách sạn Hoàng Linh
Địa chỉ: Tiểu Khu 4 – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3821 608

Khách sạn Hoàng Nhật Anh «
Địa chỉ: Số 28 Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 509

Khách sạn Hương Giang II «
Địa chỉ: Mạc Đĩnh Chi – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 595

Khách sạn Hữu Nghị «
Địa chỉ: Số 22 Quách Xuân Kỳ – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 814

Khách sạn Tân Bình «
Địa chỉ: Tiểu khu 3 – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3843 076

Khách sạn Thanh Phúc «
Địa chỉ: Số 242 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 774

Khách sạn LUXE
Địa chỉ: Trường Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3845 959

Khách sạn Anh Linh
Địa chỉ: 38 – Dương Văn An – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 297

Khách sạn Biển Nhật Lệ
Địa chỉ: Thôn Đông Phú – Quang Phú – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810 387

Khách sạn Bình Dương
Địa chỉ: 114 Dương Văn An – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 399

Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 746

Khách sạn Diệu Linh
Địa chỉ: 305 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 429

Khách sạn Anh Linh2
Địa chỉ: Trương Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3824 364

Khách sạn Đại Nam
Địa chỉ: Trường Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 386

Khách sạn Đồng Hới
Địa chỉ: 50 Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3824 077

Khách sạn Đường sắt – Ga Đồng Hới
Địa chỉ: Phường Nam Lý – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3838 904

Khách sạn Hà Nội
Địa chỉ: 63 Phan Chu Trinh – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 888

Khách sạn Hải Âu
Địa chỉ: Phường Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 692

Khách sạn Hải Long
Địa chỉ: 215 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 120

Khách sạn Hằng Nga
Địa chỉ: 117B Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 175

Khách sạn Hoa Hồng
Địa chỉ: 02 Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 333

Khách sạn Hoa Mai
Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3825 831

Khách sạn Hoa Mai 2
Địa chỉ: Tiểu khu 2 – Hải Thành- TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 746

Khách sạn Hoà Bình
Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 543

Khách sạn Hoàng Anh
Địa chỉ: Tiểu khu 10 – Đồng Phú – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3821 517

Khách sạn Ban Mai
Địa chỉ: Trường Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810 755

Khách sạn Hoàng Mai
Địa chỉ: 42 Lê Quý Đôn – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 822

Khách sạn Hương Quỳnh
Địa chỉ: 18 Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 011

Khách sạn Hương Trà
Địa chỉ: Tiểu khu 8 – Đồng Phú – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 216

Khách sạn Hương Xuân
Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 703

Khách sạn Kiến Giang
Địa chỉ: Tiểu khu 2 – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 216

Khách sạn Kiều Giang
Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 108

Khách sạn Kim Liên
Địa chỉ: 02 Lê Văn Hưu – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 154

Khách sạn Kim Liên I
Địa chỉ: 465 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 073

Khách sạn Kim Long
Địa chỉ: Đường Trường Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 590

Khách sạn Linh Trang
Địa chỉ: 191 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 277

Khách sạn Mỹ Hưng
Địa chỉ: Trương Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 907

Khách sạn Mỹ Ngọc
Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 125

Khách sạn Mỹ Quang
Địa chỉ: 69 Trương Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 691

Khách sạn Năm Long
Địa chỉ: 22 Hồ Xuân Hương – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3821 581

Khách sạn Phi Trường
Địa chỉ: 190 Trần Hưng Đạo – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 999

Khách sạn Sông Son
Địa chỉ: 30 Quang Trung – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3841 837

Khách sạn Tân Cương
Địa chỉ: 16A Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3825 589

Khách sạn Tân Cương 2
Địa chỉ: 179 Lý Thường Kiệt – Đồng Phú – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3842 861

Khách sạn Tân Ngọc Ánh
Địa chỉ: Phú Thượng – Phú Hải – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 617

Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 110

Khách sạn Thanh Long
Địa chỉ: 56 Nguyễn Du – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 462

Khách sạn Thành Mỹ
Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 776

Khách sạn Thiên Long
Địa chỉ: 16 Quang Trung – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 519

Khách sạn Thuý Nga
Địa chỉ: 12 Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 865

Khách sạn Trường Sơn
Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 007

Khách sạn Tứ Quý
Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 776

( Nguồn: http://thuexequangbinh.info )

Bài Viết Liên Quan :